+32 16 58 90 45

+34 911876558

Kits de PCR

PCR Mycoplasma Detection Kit
M034-Kit
TOKU-E Kit
MULTIPLEX KIT PCR MASTITIS PCR kit
PCR-MPX218-48D
Bioingentech 50T
MULTIPLEX KIT PCR MASTITIS PCR kit
PCR-MPX218-96D
Bioingentech 100T
MULTIPLEX KIT PCR Babesia & Theileria PCR kit
PCR-MPX401-48D
Bioingentech 50T
MULTIPLEX KIT PCR Babesia & Theileria PCR kit
PCR-MPX401-96D
Bioingentech 100T
Halobacillus PCR kit
PCR-A635-48D
Bioingentech 50T
Halobacillus PCR kit
PCR-A635-96D
Bioingentech 100T
Enterovirus PCR kit
PCR-H433-48R
Bioingentech 50T
Enterovirus PCR kit
PCR-H433-96R
Bioingentech 100T
Mengovirus PCR kit
PCR-H453-48R
Bioingentech 50T
Sidebar Scroll To Top